Pokos

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů.  Paragraf 52 tohoto zákona hovoří o tom, že „příprava občanů k obraně státu je dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.“

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Krajské vojenské velitelství je koordinátorem aktivit POKOS na teritoriu Karlovarského kraje. V oblasti vzdělávání spolupracuje KVV s orgány státní správy a samosprávy a vyškolenými lektory provádí přípravu učitelů základních škol v oblasti POKOS.  K tomu organizuje školení, které je akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 999/2014.

Školení probíhá v prostorách Krajského vzdělávacího centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově v rozsahu 4 hodin.

ŠKOLENÍ JE POSKYTOVÁNO ZDARMA!

V roce 2016 bylo proškoleno celkem 43 pedagogických pracovníků základních škol z celého Karlovarského kraje.

 

Příští termín školení je 29. května 2018 a 23. října 2018, na školení je možno se přihlásit do 15.5.2018 a 9.10.2018 na tel. 973 349 476, příp. na emailu kvv.karlovyvary@army.cz

 

Další informace k problematice POKOS, včetně dokumentů a příruček ke stažení naleznete na stránkách:  http://www.pokos.army.cz/

Nahoru