Úvodní stránka > Aktuality > Oslava výročí 15 let Krajského vojenského velitelství v Karlových Varech

Oslava výročí 15 let Krajského vojenského velitelství v Karlových Varech

Oslavy 15 let výročí vzniku Krajského vojenského velitelství v Karlových Varech 

4. října 2018 - Lidový dům, Karlovy Vary

               Dne 4. října 2018 si v Lidovém domě v Karlových Varech příslušníci Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary připomněli 15. výročí svého vzniku spojené se vzpomínkou 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Mezi pozvanými hosty byli nejen současní a bývalí příslušníci velitelství, ale i vzácní hosté z řad místní správy, samosprávy a bezpečnostních složek.

Ředitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary plk. gšt. Ing. Jaroslav Kořínek zahájil oslavu svým projevem, ve kterém zmínil nejen historii velitelství, ale nastínil i budoucnost spojenou s podporou Karlovarského kraje vrátit Armádu ČR do regionu. Zdůraznil, že krajské vojenské velitelství je významným partnerem Karlovarského kraje, kdy příslušníci velitelství prezentují Armádu ČR v rámci projektu POKOS na školách a na mnoha dalších významných akcích na veřejnosti v celém kraji. První náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík ve svém projevu zmínil podpis memoranda s Ministerstvem obrany o zřízení výcvikového centra ve Vojenském újezdu Hradiště a návratu Armády ČR do kraje v dalších připravovaných projektech. Závěrečné slovo pronesl příslušník Československé obce legionářské jednoty Karlovy Vary Ing. Jiří Kašpárek, který zavzpomínal na kolegy a poděkoval řediteli krajského velitelství za podporu jednoty a možnosti pravidelných setkání na velitelství.

Následně plk. gšt. Ing. Jaroslav Kořínek předal veliteli pěší roty Aktivní zálohy KVV Karlovy Vary čestný prapor, který jednotce věnovala hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová. Velitel jednotky kpt. Ing. Pavol Procházka v krátkém poděkování vyjádřil své přesvědčení, že vlastní čestný prapor bude motivovat jeho jednotku k ještě většímu úsilí o splnění úkolů výcviku.

Slavnostní ceremoniál byl zakončen předáním ocenění. Na základě zvláštního rozkazu NGŠ AČR byl předán pamětní list NGŠ AČR poručíku v. v. Mgr. Františku Hořínkovi za dlouholetou činnost ve prospěch Armády ČR a významný podíl na rozvoji aktivní zálohy ozbrojených sil ČR. Dále ředitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary plk. gšt. Ing. Jaroslav Kořínek udělil pamětní mince krajského vojenského velitelství zástupcům místní správy, samosprávy, bezpečnostních složek a podnikatelům za výbornou spolupráci a významnou podporu Armády ČR, válečným veteránům za účast v zahraničních operacích a také příslušníkům velitelství a aktivní zálohy za příkladné plnění služebních povinností.

Text: prap Bc. Iveta Vašková

Foto: prap. Pavla Adamovská, prap. Miloš August

Fotogalerie

Nahoru