Úvodní stránka > Aktuality > Den válečných veteránů - 10. listopadu 2017 - Karlovy Vary

Den válečných veteránů - 10. listopadu 2017 - Karlovy Vary

Den válečných veteránů - 10. listopadu 2017 - Karlovy Vary

V pátek 10. listopadu se od 11.00 hodin v Karlových Varech u „Památníků obětí I. a II. světové války“ se uskutečnila vzpomínková akce ke Dni válečných veteránů za účasti příslušníků Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary, představitelů kraje, města, zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, příslušníků útvarů Armády České republiky dislokovaných na území kraje a dalších pozvaných hostů.

 

Ředitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary, plukovník gšt. Ing. Jaroslav Kořínek, při této příležitosti udělil oceněným osobnostem dvacetjedna pamětních mincí.

Následující den ve stejnou hodinu proběhly oslavy také v Chodově, kde příslušníci Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary uctili památku obětí položením kytice u „Památníku k uctění památek obětí válek“.

Text : VSD OdPod  KVV Karlovy Vary    kpt. Ing. Markéta Walterová

Foto: Rada SZ Bc. Hana Wernerová

Nahoru